Pressmeddelanden

2019-05-28
Svensk Ekoråvara 2018
- Ny rapport om ekologisk råvara fastställer:
KRAV-certifieringen värd 1,5 miljarder per år för svenskt lantbruk

2019-05-16
Ekologisk hudvård ökade 26 procent 2018
- dubblerad marknadsandel till 2025!

© Copyright Agrovektor AB