Media


Unik lösning för småskaliga livsmedelsföretag
Jordbruksaktuellt, 2019-11-05

- Ett system som ska verifiera ursprung och möjliggöra en direktkanal mellan lantbrukare och konsument. Det är idén som ska underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter och som nu utvecklas av Agrovektor AB.

Pressmeddelanden

2020-10-02
Menhammar investerar i Agrovektors dotterbolag Foodchain by Blockchain
Menhammar Stuteri AB har förvärvat 10 procent av aktierna i startupbolaget Foodchain by Blockchain AB. Företaget är verksamt inom Agtec/Foodtec och utvecklar unika IT-system som fokuserar på spårbarhet och verifiering i livsmedelskedjan och siktar på global lansering. Läs pressmeddelandet här>>

2019-11-12
Agrovektor AB utvecklar unik blockchainlösning för småskaliga
livsmedelsföretag
En unik idé ska underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter. Ett system som ska verifiera ursprung, stävja fusk, spåra smittor och hantera all dokumentation....

2019-05-28
Svensk Ekoråvara 2018
- Ny rapport om ekologisk råvara fastställer:
KRAV-certifieringen värd 1,5 miljarder per år för svenskt lantbruk

2019-05-16
Ekologisk hudvård ökade 26 procent 2018
- dubblerad marknadsandel till 2025!

© Copyright Agrovektor AB